Maior Vaca 22/23

Surfista: Marcos Monteiro

@marcos_monteiro00

Cinegrafista / Fotografo: Matheus Couto
@matheusscouto

Data: 13/06/22
Local: Itacoatiara, Niterói – RJ