Maior Vaca

Surfista: Pedro Menezes

@pedromenezes

Cinegrafista / Fotografo: Matheus Couto
@matheusscouto

Data: 14/04/21
Local: Laje do Shock, Itacoatiara, Niterói – RJ